Tervetuloa Team Pepperita'sin maailmaan/ 
Welcome to the world of Team Pepperita's
Päivitykset/ updates:
5.9.2022 Uutisia, uusi kuva Stellalle/ news, new pic for Stella
27.7.2022
Uutisia, uusi kuva Cavalle/ news, new pic for Cava
23.5.2022 Pennuille 2-, 3- ja 5-viikkoiskuvat, Stellan tiedot yhteisomistuskoiriin, Mayulle uusi kuva, uutisia päivitetty/photos of 2, 3 and 5 weeks old puppies, Stella's info to co-owned dogs, new picture for Mayu, news updated
18.4.2022 Uutisia päivitetty, PENTUJA! / News updated, PUPPIES!
7.3.2022 Pieniä päivityksiä sinne tänne. Mayulle uusi kuva ja juniori-tittelit, Justinille oma sivu, Uutisia, PENTUJA!
Little updates here and there. Mayu's titles and a new picture, Justin has his own page, News, PUPPIES!
27.10. Uutisia, Mayulle uusi kuva, Cavalle terveystuloksia yms. News updated, new pic for Mayu, health results for Cava, etc.
26.4. Siirretty vanhoja uutisia arkistoon, Mayulle oma sivu, Sodalle, Tellervolle ja Cavalle uudet kuvat, Uholle, Nalalle ja Ursulalle lonkka- ja kyynärtulokset/ Old news moved to archives, Mayu has her own page, new pictures for Soda, Tellervo and Cava, healt results for Uho, Nala and Ursula.
7.2.2021 Pentuja-sivulle tietoa sekä uutisiin päivityksiä./ Info to puppies and some news updates
23.12. Tellervolle sydänultran tulos, etusivun kuva/ Doppler result for Tellervo, front page
8.11. sijoituskoiriin Cavalle 6kk kuva ja Uholle uusi kuva,  Otsikkopalkkia päivitetty/ New pics for co-owned Cava and Uho, header updated  
29.9. Uutisia päivitetty, Mellille uusia titteleitä, yhteisomistuskoirien sivuilla: luonnetestitulos Tellervolle, uusia kuvia Cavalle. 
News updated, new titles for Melli, in co-owned dogs: temperament test result for Tellervo, new pics for Cava