Näyttelykausi on täydessä käynnissä. Tulosta on tullut monelle tiimiläiselle.
The show season is on full swing. Many great results for our team.Päivitetty: 2.9. Tuloksia ja Tellervon terveystulokset. 
Results and Tellervo's healtresults updated
23.8. Uusia kuvia Mellille. Tuloksia ja uutisia päivitetty. 
New pics for Melli, results and news updated